امام الدین همدرد 

فرهنگ پذیری چیست؟

تعداد بسیار از مهاجران تازه وارد شده افغان به اروپا با فرهنگ پذیری یا آداب و رسوم جدید زنده گی نآشنا بودند و هستند در حالیکه يكي از مسايل اساسي و بنيادي ، بخصوص در جهان امروز مسئله  فرهنگ پذير مي باشد. اصطلاح فرهنگ پذیری برای اولین بار برای توصیف پدیده اجتماعی به کار رفته است که در هنگام ملاقات دو فرهنگ اتفاق می افتد ، یکی بر فرهنگ دیگری تأثیر می گذارد ، به روشی کم و بیش عمیق ، برخی ویژگی های آن را تغییر می دهد یا تغییر نمی دهد.

قبل از اینکه با چیستی فرهنگ پذیری آشنا شویم میخواهم تعریف کوتاه از فرهنگ داشته باشیم ʺ فرهنگ عبارت از مجموعه رویش های زنده گی اجتماعی است  که در برگیرنده دانستنیها، اعتقادات، هنرها، اخلاقیات، قوانین، عادات ، زبان و هرگونه توانایی دیگری است که بوسیله انسان بعنوان عضو جامعه کسب شده است میباشدʺ. پس فرهنگ پذیری عبارت از فرایند  است که در آن یک فرد یا گروهی با جامعه دیگری که از نظر فرهنگی متفاوت است تماس میگیرد و تغیرات روش های جدید زنده گی را تجربه میکند و یا بطور ساده ʺهماهنگ شدن شخص مهاجر با رسوم و اخلاق زندگی جدید اجتماعی را فرهنگ پذیری می‌گویندʺ. این میتواند جزیی باشد که با جذب نمودند برخی از جنبه های فرهنگ جدید میباشد  و یا کلی که باعث از بین بردند فرهنگ اصلی میشود. فرهنگ پذيري دريك تعريف ساده و بسيط عبارت از پديده اي است كه اساساً ناظر بر آن دسته از تحولات فرهنگي است كه پس از استقرار روابط ميان جوامع به وجود مي آيد. که در آن یک فرد یا گروه از نظر اجتماعی، روانی و فرهنگی در زمانی که تازه وارد یک فرهنگ می شود، تغییر می کند و آن را با فرهنگ اصلی متعادل می کند.  بعد از یک سلسله مطالعات و سروی میتوان فرهنگ پذیری را به چهار دسته تقسیم نمود که عبارت اند از 

  1. ادغام ː- عبارت از روند فرهنگ پذیری است که یک مهاجربا پذیریش آداب و رسوم فرهنگ جدید ˛ آداب و رسوم قدیمی را حفظ مینماید. تا اندازه بسیار این رویش از سوی بسیار صاحب نظران بهتر دانست شده است که مشکلات بسیار کمی را در قبل خواهد داشت.
  2. جدایش ˛ جداییː- عبارت از روند فرهنگ پذیری است که یک مهاجر آداب و رسوم قدیمی خود را حفظ و فرهنگ جدید را نمیپذیرند. از اینکه یک مهاجر نظر به هر دلیل که امده است باید متباقی یا یک بخش عمر خود در جامعه میزبان بگذراند خود بعضی مشکلات را ایجاد میکنند مانند نبود یا کمی امکانات برای اجرایی فرهنگی اصلی یا قدیمی مانند نداستن لسان جامعه میزبان. اینکه اموختن یک فرهنگی کار بسا دشوار است همین طور ترک یک فرهنگ و انطباق به یک فرهنگ دیگر اسان نیست پس این مرحله هم خالی از مشکلات نیست
  3. انطباق ː- عبارت از روند فرهنگ پذیری است که یک مهاجر با کنار گذاشتن آداب و رسوم قدیمی خود ˛ فرهنگ جدیدی را اتخاذ میکند. 
  4. حاشیه نشینی ː- عبارت از روند فرهنگ پذیری است که یک مهاجر آداب و رسوم فرهنگی قدیمی (اصلی) و جدید (تازه) هر دو را رد میکند. و در جستجو یک شناخت جدید برای خود میشود.  در حالیکه این روند خوب دانسته نمیشود تعداد زیاد مهاجرین با بعضا تلخ که از زنده گی اجتماعی خود دارند رو میاورند که در آینده سبب از خود فراموشی شخص میگردد که حتا با مرحله جنون یا دیوانگی میرسد. 

نقط اساس این جا است که فرهنگ پذیری فرآیندی دوطرفه بین کسانی است که در یک جامعه زنده گی میکنند. البته قابل ذکر است که فرهنگ پذیری یک پروسه طویل المدت و زمان گیر بود و تا امروز هیچ گروه نتوانست  وقت یا زمان معین فرهنگ پذیری را تعین نماید. اما این موضوع مشکلات خود را برای مهاجرین بخصوص مهاجرین افغان دارد که با یک فرهنگ شرقی و تقریبآ 180 درجه زوایه تغیر به کشور ها اروپایی امده اند و از آنها انتظار می رود که خود را با فرهنگ پذیرنده وفق دهند،  که کار بسا دشوار است. 

چه کار باقی می ماند؟ 

کار بیشتری باید روی شاخص‌ها یا عناصر به‌اصطلاح پذیرش فرهنگ‌پذیری انجام شود، به‌عنوان مثال، چگونگی ایجاد انگیزه مؤثر در مهاجران برای اتخاذ مهارت‌ها و هنجارهای محلی. علاوه بر این، تحقیقات نیاز به کشف موانع موجود در جامعه پذیرنده دارد. همچنین مهم است که موفقیت ذهنی (و نه فقط عینی) افراد و گروه ها در یک فرآیند فرهنگ پذیری را بررسی کنیم.

امام الدین همدرد محقق، رئیس مرکز مطالعات و همکاری افغانستان e.V. (ASCC)، و یک متخصص چند زبانه در علوم سیاسی با تمرکز بر روابط بین الملل. او فعالانه در فعالیت های مختلف آموزشی، سیاسی و اجتماعی شرکت می کند.

توجه: مسئولیت محتوای مقاله به عهده نویسنده می باشد. شبکه افغان دیاسپورا در قبال اظهارات نادرست در این مقاله مسئولیتی نخواهد داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *