راهکارهای استفاده‌ی موثر از شبکه‌های اجتماعی

0

سید مصطفی سعیدی، روزنامه‌نگار و استادِ دانشگاه

امروزه شبکه‌های اجتماعی یکی از پرکاربردترین پدیده‌ها در سطح جهان بوده و تاثیر جدی، مستقیم و موثر  در شکل‌گیری افکار و ذهنیت‌های فردی و جمعی دارد. این پدیده می‌تواند پیامدهای خوب و مثبت و نیز زیان‌های منفی و خطرناک را در پی داشته باشد. بناً بایستی به صورت روش‌مند و موثر مورد استفاده قرار گیرد. 

دادخواهی‌های مدنی، افشای جنایت‌کاران، سوء استفاده‌ها، رسیدن به حقوق شهروندی و تامین عدالت می‌تواند از پیامدهای مفید این پدیده باشد. به همین گونه فربه ساختن مسایل زبانی و تفرقه‌افگنی‌ها، ضیاع وقت، سد واقع شدن به مطالعه، تحقیق و رفتن به سوی پرتگاه فساد اخلاقی و … می‌تواند از زیان‌های خطرناک این پدیده به شمار آید.

به هر روی امروزه استفاده از شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیس‌بوک برای تحقق ارتباطات خیلی مهم پنداشته شده و بشریت و اقشار و طیف‌های گوناگون انسان‌ها از آن گزیری ندارند. از اینرو باید هر جامعه با در نظرداشت موقعیت‌های اجتماعی انسان‌های همان جامعه یک سری هنجارها و شاخص‌های موثر استفاده برای کاربران را ایجاد و تدوین نماید.

اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع و به‌روز رسانی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، هنری، اقتصادی و ورزشی و گام به گام با روز و زمان خود را عیار ساختن از مفیدیت‌های این پدیده است. ولی اگر از آن به صورت افراطی و بلا وقفه و بدون قید و شرط و به گونه‌ی بی‌احتیاط مورد کاربرد قرار گیرد، در آن صورت سلامت فردی، خانواده‌گی و محیطی جداً صدمه دیده و انسان را در دراز مدت، احساساتی، بی‌پروا، تنبل و فاقد تفکر جدی و ابتکار عمل به بار می‌آورد.

در اینجا برخی موارد ضروری را برای نهادمند شدن کاربرد شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیس‌بوک، به خصوص برای نوجوانان و جوانان پیشنهاد می‌کنیم:

1-     تعیین حدود و ثغور و زمان‌بندی استفاده از شبکه‌های اجتماعی،

2-     تعیین و تثبیت خطوط قرمز برای نشر و پخش مطالب،

3-     ترسیم مشی ارزشی و عبور نکردن از این ارزش‌ها در موقع نگارش مطلب، ارایه‌ی نظریات و …،

4-     تدوین کُدهای اخلاقی و ترسیم فرهنگ استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تعمیم بخشیدن آن،

5-     اولویت دادن به مسایل علمی، دانش روز، مسایل ملی، اخلاقی و تربیتی،

6-     استفاده‌ی مناسب و در زمان و مکان‌های معین از شبکه‌ها،

7-     تجاوز نکردن در حریم خصوصی دیگران،

8-     عدم سوء استفاده از شبکه‌های اجتماعی به منظور موارد شخصی، قومی و …، 

9-     سیاسی نساختن مسایل روز و دخالت نکردن در امور و نوشته‌های دیگران،

10- ترویج فرهنگ تسامح و تساهل و همدیگر پذیری و اجتناب از ترویج فرهنگ خشونت‌،

11- خبر رسانی به موقع و تقویت ارتباطات موثر ،

12- ترویج فرهنگ آموزش و جلوگیری از افراطیت و ستیزه‌جویی،

13- جا دادن مطالعه و پژوهش در تقسیم اوقات روزمره و دوری از اعتیاد رسانه‌های اجتماعی،

14- کمک در راستای شناسایی هویت ملی و منافع ملی کشور،

15- پرهیز از هرنوع سوء استفاده، دشنام و هرزه گویی ‌ها،

16- معرفی شخصیت‌های مطرح جهان و کشور و کار در عرصه‌ی تاریخ معاصر کشور با ارایه‌ی طرح‌های مفید،

17- پرهیز و اجتناب از هر گونه موضع گیری‌های مغرضانه و پیش‌داوری‌ها،

18- کمک در امر تقویت مردم سالاری و آزادی‌های مدنی و بیان،

19- دادخواهی برای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی و مبارزه در برابر ظلم و تجاوز،

20- جلوگیری از سطح‌نگری مسایل و ژرف‌نگری و مثبت‌اندیشی.

و ده‌ها مورد دیگر که کارشناسان و صاحب‌نظران امور به ویژه روانشناسان و جامعه‌شناسان در زمینه می‌توانند، آثار جداگانه تدوین نمایند. پس چه بهتر است که از این پدیده‌ی مهم و اساسی استفاده‌ی بهینه نموده و از کاربرد واژه‌های رکیک و فربه‌سازی دشمنی‌ها و بدبینی‌ها پرهیز نماییم.

توجه: مسئولیت مطالب مقاله به عهده نویسنده می باشد. شبکه افغان دیاسپورا در قبال اظهارات نادرست در این مقاله مسئولیتی نخواهد داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *