چگونه به یک زنده‌گی موفق برسیم؟

0

@Image Creator

راهکارها، درس‌ها و تجربه‌ها (بخش نخست)      

سید مصطفی سعیدی

استاد دانشگاه و فعال حوزه‌ی مهاجرت

مقدمه:

انسان‌های موفق، با برنامه و هدفمند همواره در تلاش و تقلای آن اند تا با کم‌ترین امکانات و منابع دستاوردهای بیشتر داشته باشند. آنها برای رسیدن به یک زنده‌گی موفق و پر دستاورد از هیچ گونه تلاش و کوششی دریغ نکرده و متعهدانه و مسوولانه قدم و قلم می‌زنند. معنای دیگر زنده‌گی نزد آنها مبارزه و سخت‌کوشی است و کاهلی، تنبلی و مسوولیت گریزی برایشان شرم و عار پنداشته می‌شود.

رسیدن به زنده‌گی موفق راهکارها و عنصرهای متعدد و گوناگون دارد، در این سلسله نوشتارها به گونه‌ی خیلی فشرده درس‌ها و تجربه‌های را که در جریان بیشتر از بیست سال زنده‌گی کاری، تحصیلی، مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تجربه کرده‌ام، با خواننده‌گان به ویژه نسل جوان کشور شریک می‌سازم.

  • اهداف بزرگ و راهبردی: 

داشتن هدف/ اهداف راهبردی و پایه‌یی، واضح و قابل تطبیق و برابر با معیارهای پذیرفته شده و نیز منطقی و منطبق با نیازهای زنده‌گی و امکانات موجود برای هر شخص نیاز است. اهداف بزرگ و راهبردی در واقع مسیر زنده‌گی را روشن ساخته و به مثابه‌ی رهنمود قابل اجرا تمامی منابع و امکانات زنده‌گی را برای وصول و رسیدن به آنها سوق می‌دهد. اهداف واضح و مشخص و قابل تطبیق در زنده‌گی درست همانند مشعل روشنی است که ما را در مسیر درست و مشخص رهنمون گردیده و از تلف شدن وقت، هدر رفتن منابع، تکرار اعمال مشابه و بی‌پروایی و سردرگمی و ابهام نجات می‌دهد. در واقعیت امر اهداف است که ما را انرژی و امید داده و زنده‌گی ما را از بی‌برنامه‌گی، یاس و پریشان حالی و تقلید کورکورانه‌ی دیگران رهایی می‌بخشد. وقتی ما زنده‌گی شخصیت‌های موفق و کاریزماتیک جهان را مطالعه می‌کنیم؛ در واقع عنصر هدف جایگاه ویژه در زنده‌گی آنها داشته و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیده اند. زنده‌گی بدون هدف معنی نداشته و مفهوم اصلی زنده‌گی با تعیین و تحقق اهداف کامل می‌گردد. در واقع هدف از پایه‌های اساسی و بنیادین زنده‌گی افراد موفق بوده و تمامی افراد موفق و پیروز در میدان نبردهای زنده‌گی با تعیین اهداف مشخص توانسته اند به چالش‌های بزرگ فایق آمده و در طوفان‌های ناملایمات زنده‌گی نلرزیده و همچو کوه استوار و ثابت قدم باقی بمانند. هدف همان قله‌ی موفقیت در آینده‌ی تابناک افراد موفق است که با تلاش‌های مستمر و مجدانه و عرق ریزی تمامی برنامه‌ها و منابع خود را برای رسیدن و تحقق آن سوق داده و موفقیت شامل حال کسی خواهد شد که با مواجه شدن به ناملایمات، سختی‌ها و چالش‌ها از رسیدن به اهداف دست نکشیده و همچو شخص عاشقی که در راه رسیدن و وصال به معشوق یا محبوب خود هیچگاه دست از تلاش بر نمی‌دارد و باد و باران و طوفان حوادث مانع او نمی‌گردد، انسان هدفمند نیز چنین استوار بوده و با پایمردی، قربانی، تلاش و گاهی انعطاف پذیری راه رسیدن و تحقق اهداف خود را دنبال کند.

پس نخستین و مهم‌ترین عنصر برای رسیدن به یک زنده‌گی موفق داشتن اهداف مشخص و واضح است که آنها را به اهداف کوتاه مدت؛ میان مدت و دراز مدت/ راهبردی باید بخش‌بندی کنیم. اهداف ما باید قابلیت تطبیق و عملی شدن را داشته باشد در غیر آن همانند خواب‌ها یا خیال‌های واهی باقی خواهند ماند. در مورد مبرمیت، اهمیت و موثریت هدف در زنده‌گی هر قدر بنویسیم کم خواهد بود و بر هر شخص به ویژه جوانان است تا با مطالعه‌ی ژرف در مورد هدف و تعیین اهداف و راه‌های رسیدن به آن مطالعه نموده و برابر با شرایط و وضعیت زنده‌گی خود اهداف خود را ترسیم نمایند. نکته‌ی دیگر اینکه بایستی اهداف خود را در دفترچه/ کتابچه یادداشت ویژه‌ی خود، ثبت و یادداشت کرده و حداقل هفته‌ی یکبار آن را مرور و بازنگری کرده و نقاط قوت و ضعف و فیصدی رسیدن به اهداف را نشانی و موارد چالش‌زا را تشخیص و در پی رفع آنها و یا تدارک بدیل‌های عملی باشیم. نکته‌ی دیگر اینکه برخی ویدیوهای انگیزشی و عملی در مورد اهمیت اهداف و راهکارهای اساسی و عملی هدف‌گذاری را تماشا و در کارگاه‌های حضوری و انلاین اشتراک کرده و در زمینه بیشتر بیاموزیم.

توجه: مسئولیت مطالب مقاله به عهده نویسنده می باشد. شبکه افغان دیاسپورا در قبال اظهارات نادرست در این مقاله مسئولیتی نخواهد داشت.

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *